Saigon Casting Call 2018

胡志明市 模特試鏡招募

Where: Saigon
When: December 1-10, 2018

Mình đang lên kế hoạch để có mặt ở Sài Gòn tháng 12 này. 2 tuần đầu của tháng 12 nhé. Chắc chắn sẽ chụp rất nhiều ảnh. Nếu bạn nào có hứng thú cộng tác thì gửi message cho mình nhé. Bạn không cần phải là model chuyện nghiệp mới đăng kí nha. Chỉ cần bạn có hứng thú với mấy bộ ảnh trước mình chụp là ok rồi! Còn lại mình sẽ nói chuyện với nhau chi tiết hơn về buổi chụp 😉 Hi vọng được làm việc với các bạn ở Việt Nam !

I am planning to be in Saigon this December. I’ll be there for the first 2 weeks of December. And yes, i’ll do lots of photoshoots. If you guys are interested in doing some collaboration, please send me direct message. You dont have to be a professional model to sign up for my project. As long as you like my previous work, I think we can work it out. For more details, we will talk later on after casting. I am looking forward to working with Viet guys in Saigon!

Send me DM now!
Instagram: @jaoguys
Email: [email protected]

Click here for more details about the casting call policy.

Leave a Reply

您的 Email 不會被顯示於留言中 
Your email address will not be published.
Required fields are marked *

更多內容 More
︎

JAOCHIHWEI.com